Local Storage ve Session Storage JavaScript ile tarayıcıda bilgi saklamak için kullanılan bir özelliktir. Aralarında sadece bir fark vardır.

Local Storage: Siz silene kadar ya da tarayıcı geçmişi silinene kadar bilgiyi saklar.

Session Storage: Adından da anlaşılacağı üzere session (oturum) yani sekme kapanana kadar bilgiyi saklar, sekme kapandıktan sonra silinir.

Bunların ikisi de Cookie (Çerez) gibi çalışmaktadır ancak Cookielere göre daha hızlı ve kullanımı daha kolaydır. Ayrıca Cookieler maksimum 4KB olabilirken Storagelarda herhangi bir kısıtlama yoktur. Cookieler HTTP request ile iletilebilirken Storagelar iletilemez.

Session Storage Kullanımı

1. Değer Tanımlama

Değer tanımlamak için 2 yöntem vardır bunlardan ikisini de kullanabilirsiniz.

sessionStorage.setItem('key', 'value')
sessionStorage.key = 'value'

Yukarıdaki kod örneğindeki gibi 2 şekilde de kullanabilirsiniz.

2. Değere Erişmek

Tıpkı değer tanımlamada olduğu gibi değere erişmek için de 2 yöntem var.

sessionStorage.getItem('key')
sessionStorage.key

3 . Değeri Silmek

Değer silmek için birden fazla yöntem vardır ancak en kolay biçimde aşağıdaki gibi değeri silebilirsiniz.

delete sessionStorage.key

Local Storage Kullanımı

Session Storage ve Local Storage kullanımı arasında neredeyse hiçbir fark yok. Sadece kodun başındaki sessionStorage kısmını localStorage olarak değişitrmeniz yeterli.

1 . Değer Tanımlama

localStorage.setItem('key', 'value')
localStorage.key = 'value'

2. Değere Erişmek

localStorage.getItem('key')
localStorage.key

3. Değeri Silmek

delete localStorage.key

NOT : Yukarıdaki tüm kod örneklerinde key bölümün değerin adını value bölümü değeri temsil etmektedir.

Tüm Değerleri Silmek

Hem Local Storage hem de Session Storage’da tüm değerleri silmek için clear fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

sessionStorage.clear()
localStorage.clear()

Detaylı bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz;

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/sessionStorage